Teave

Divinity pärispatt 2 must kass

Divinity pärispatt 2 must kass


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Divinity pärispatt 2 must kass

Pärispatt on selle, et meie esivanemad Aadam ja Eeva panevad Eedeni aias toime.

Nad söövad hea ja kurja tundmise puu vilja ega kuuletu Jumala juhistele. Kui on mõni tõeline pärispatt, siis see on esimene patt, sõnakuulmatuse patt.

Pärispatt oli nii augustiinlaste kui ka dominiiklaste traditsiooni oluline osa. Inglismaa kirikus ei võetud seda kunagi ametlikult vastu, kuigi seda peeti paljudes kirikutes.

Enamik kristlikke konfessioone on pärispatu doktriini tagasi lükanud, kuna selle sõnastasid teoloogid keskajal ja seda hoiavad endiselt vähesed kristlikud rühmad.

Katoliikluses ei peeta õpetust Kiriku õpetuse osaks, kuna Piibel oli sel perioodil ainus eksimatu õpetuse allikas.

Pärispatu õpetus põhineb Piibli ühe esimese Moosese raamatu tõlgendusel, selles raamatus peetakse Eevat vastutavaks esimese patu eest.

Patt esitatakse dramaatilises keskkonnas – Eedeni aias –, mis on kontrastiks patuse maailma ja kristliku fth.

Sellel on ka tähendamissõna, narratiiv, mis kasutab liialdust ja allegooriat, et muuta selle tähendus publikule selgemaks.

Oli ka teisi õpetusi, nagu puhastustuli ja õigeksmõistmine fth poolt, kuid need ei olnud kiriku ega inimeste igapäevaelu jaoks olulised.

Augustinusele ei olnud selge, kuidas on pärispatu õpetus seotud Jeesusega kui teise Aadamaga. Jeesus aga ütleb, et nende üle, kes ei ole meelt parandanud, mõistetakse tema tagasi tulles halastamata kohut.

Varajane kirik käsitles patte, nagu vargus või vihkamine, mitte tahte patuks, vaid patuse patuks: Uues Testamendis kasutati patu mõistet nii teoloogilises kui ka juriidilises tähenduses.

Uues Testamendis nimetatakse patuseid sõnakuulmatuse lasteks, "viha lasteks" ja "pimeduse lasteks".

Siiski on üldiselt aktsepteeritud, et need ideed pärinevad Vana Testamendi kirjakohtadest, nagu näiteks Jesah. Piiblist on palju kohti, mida saab kasutada kristlike õpetuste õigustamiseks.

Mõned näited hõlmavad järgmist:. Paljud varased teoloogid leidsid, et Jumal karistab pattu, saates Kristuse.

Paljud iidsed teoloogid leidsid, et Jumal saadab Kristuse oma esindajana nende juurde, kes usuvad Kristusesse.

Need inimesed tuuakse Jumala uude ajastusse, kus nad kogevad andestust, mille Kristus oli meile andnud.

Paljud teoloogid leidsid, et see andestus põhines meie viiel Jeesuses. Seda mõtet aga Uues Testamendis ei õpetatud.

Paljud katoliku kiriku teoloogid leiavad, et see andeksandmine põhineb Kristuse poolt meile patu andeksandmisel.

Uues Testamendis kasutatakse mõisteid õiglus, päästmine ja andestus kirjeldamaks seda, mida Jumal meiega teeb.

Jeesus ütles Nikodeemusele: "On Jumal ja Jeesus, kes võivad teid päästa.

Tegelikult on ainus patt, millest on võimatu pääseda, Püha Vaimu jumalateotuse patt.

Mõned ütlevad, et jumalateotust pannakse toime siis, kui kristlane patustab Piiblis või kirikus õpetatud õpetust.

Kuid seda saab teha ainult siis, kui see, kes Jumalat teotas, on kristlane.

Teisisõnu, kui keegi ei tunnista end kristlaseks, ei saa ta teotada Jumalat ega tema Püha Vaimu.

Selleks, et patt oleks andestamatu, peavad järgmised kolm asja olema tõsi.

Ainus patt, mis on andestamatu, on jumalateotus. Esimeses kirjas korintlastele õpetas Paulus, et ainult Jumala tahe on igavene ja inimese tahe on muutuv.

Seetõttu on kõik patt andeks antud, ka see, mis on andeksandmatu. Ainus andestamatu patt on jumalateotus.

Pattude andeksandmine on Piibli järgi juurdunud Jumala andeksandmises meile.

Kuidas paluda andestust solvumiste eest, mis on juba andeks antud. Kui tunnete, et Jumal ei ole teile andeks saanud või olete teinud andeksandmatu patu, küsige Jumalalt Temalt andestust.

Paulus kirjutas Rooma kirjas, et andestus on Jumalalt ja et Tema andestab kõik patu.

Inimene, kes tunneb tõeliselt andestust, ei pea paluma Jumalalt andestust. Andestamine on juurdunud Jumala andestavas olemuses, mitte vajaduses endale andestada.

See on tõeline meeleparandus, mis viib inimese viiendale kohale Jeesuses Kristuses.

Ja see on oluline vaimne õppetund, mida õppida. Palu Issandalt abi, et mõista seda, mida sa pole oma südames õppinud ja mis on andeks antud. Palu Issandalt abi teistele andestamiseks. Andestamine on lihtne ja tõhus viis oma nõrkustega toimetulemiseks ning see on Jumala andestava loomuse tulemus.

Kuidas andestust paluda. Andestamine on kõige olulisem õppetund, mida peame õppima. Jumal tahab meile andestada, kuid esimene samm on paluda Jumalalt andestust.

Andestamine on seotud Jumalaga ja see on vaimse elu võti. Jumal tahab meile andestada, kuid andestust saab laiendada ainult Temalt. Me ei saa panna Jumalat meile andeks andma.

Peame pöörduma Jumala poole, paludes Temalt andeks kõik pattud, mis vajavad andeksandmist. Alles siis suudame teistele andestada.

Andestamine ei ole eelkõige teistele, vaid eelkõige meile endile. Kui anname teistele andeks, oleme vabad andestama ka endale. Asi pole lihtsalt teistelt andestuse palumises. Kui meile pole andeks antud, peame andestama endale. Meil ei ole õigust kelleltki teiselt andestust nõuda. Meile tuleb andeks anda, enne kui saame andestust paluda.

Ilma enesele andestamata pole tõelist andestust. Pole tõelist palvet, kui me ei ole valmis endale andestama. Pole tõelist armastust Jumala vastu, kui me ei armasta iseennast. Kui me armastame Jumalat, peame armastama iseennast ja me peame andma Jumalale oma armastuse.

Pöördudes Issanda poole ja paludes, et ta annaks meile andeks andeksandmatud patud meie elus, palume, et ta aitaks meil kaasinimesi armastada ja talle andeks anda. Alles siis oleme valmis teistelt andestust paluma.

Meeleparandus. Kui me ei pöördu oma pattudest ega pöördu Jumala poole, ei saa meile andeks anda. Andestust paludes peame pöörduma Jumala poole.

"Seepärast, nagu Püha Vaim ütleb, on mõned, kes ütlevad: "Me oleme kuulnud neid rääkimas, et on veel üks Kristus, see on Mooses ja Eelija, kes olid kaks Vana Testamendi peamist rahvast ja tulid sarnaselt kahest metsalisest, nagu tall ja kits: kui te usute, siis ei tooda neile ohvrit, millega nad saaksid rüvetatud...Ja et ta hävitaks kuradi teod. võttis ta vastu, andis neile meelevalla saada Jumala poegadeks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest ega liha tahtest ega inimese tahtest, vaid Jumalast ." -- Mormoni Raamatust

"Oo, lapsed, armastage oma vaenlasi, tehke head ja laenake, ootamata ei tasu ega karistust, ja teie vaenlased häbenevad ja aetakse minema. Ja teiseks armastage oma sõpru ja tehke neid. nad hakkavad armastamaKommentaarid:

 1. Pelops

  vauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu))

 2. Oscar

  Few can boast of such ingenuity as the author

 3. Fer

  What talented phrase

 4. Wealaworth

  särav mõte

 5. Mijora

  I apologize, but in my opinion it is apparent.

 6. Tojakasa

  The matchless phrase, very much is pleasant to me :)

 7. Gorrie

  Well done, your sentence is brilliantKirjutage sõnum

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos